31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Elektronická registrace pro žáky do 1. ročníku

Přihláška do 1. ročníku ZŠ  – odkaz na online registraci.

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/ZS31/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=sLogem

Návod na elektronickou registraci:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

Vážení rodiče,

            po zkušenostech z minulých zápisů jsme v letošním školním roce opět připravili ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně a Školou On line elektronickou registraci k zápisu do prvních tříd. Pořadí při registraci nerozhoduje o přijetí, ale jen o čase provedení zápisu.

            Elektronická registrace k zápisu bude spuštěna v úterý 26. 3. 2019 v 8:00 hodin. Elektronická registrace k zápisu bude ukončena v úterý 2. 4. 2019 v 15:00 hodin.

Na webových stránkách naší školy bude aktivní odkaz na formulář pro registraci.

Prosím připravte si tyto povinné údaje pro registraci:

·         Dítě: příjmení a jméno dítěte, datum narození dítěte (využijte rozklikávací kalendář).

·         Trvalý pobyt dítěte: ulice, číslo orientační, obec, část obce (např. Bolevec), PSČ, stát (využijte našeptávač).

·         Zaměření 1. třídy – pokud budete chtít sportovní zaměření, zaklikněte zaměření „SPORTOVNÍ“. Pokud nebudete chtít sportovní zaměření, vyberte z nabídky „BEZ ZAMĚŘENÍ“.

·         Ostatní:

sourozenec na 31. ZŠ – pokud má budoucí prvňák sourozence na naší škole, zaklikněte P a do vedlejší kolonky uveďte, kterou třídu sourozenec navštěvuje,

- zda budete žádat o odklad povinné školní docházky – pokud ANO, zaklikněte P,

- zda byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky – na naší nebo jiné ZŠ - pokud ANO, zaklikněte P.

·         Zákonný zástupce: příjmení a jméno zákonného zástupce, e-mail, telefonní číslo zákonného zástupce.

·         Nakonec nezapomeňte zakliknout P Souhlas se zpracováním osobních údajů.

·         ODESLAT (objeví se zelený rámeček s informací, že bylo úspěšně odesláno).

            Po vyplnění formuláře obdržíte na Váš e-mail informaci o Vašem registračním číslu, pořadí přihlášení a čas, kdy se máte dostavit k zápisu. Přijetí Vašeho dítěte bude uveřejněno na webu školy a na hlavním vchodu školy pod číslem pořadí při registraci (pro větší přehlednost).

Elektronická registrace není zápisem, zákonný zástupce se dostaví k zápisu v uvedeném čase. Doporučujeme se zúčastnit se zapisovaným dítětem a dostavit se s časovým předstihem cca 15 minut.

Elektronická registrace bude možná do úterý 2. 4. 2019 do 15:00 hodin

            Pokud zákonný zástupce nemá možnost přístupu na internet, může se elektronicky registrovat přímo v 31. ZŠ dne 26. 3. - 28. 3. 2019 v kanceláři školy od 8 do 12 hodin.

Náhradní termín zápisu (pouze ze závažných důvodů): dne 8. 4. 2019 od 14 – 16 hod.

zákonný zástupce se elektronicky zaregistruje (viz výše), ale omluví se z řádného termínu zápisu telefonicky na čísle:  37 802 8763 u zástupkyně ředitele školy pro 1. st. Mgr. Peštové, nebo e-mailem na adrese: pestovama@zs31.plzen-edu.cz. Dostaví se k zápisu v náhradním termínu dne 8. 4. 2019 od 14 – 16 hod.

            K zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a občanský průkaz.

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku.                                      

Zápis probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a plnění různých úkolů, během nichž ověřujeme věkovou vyzrálost dítěte, schopnost soustředění, komunikace s lidmi, znalost barev, geometrických tvarů apod.  Zápis trvá cca 20 minut.

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP