31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Informace k zápisům pro školní rok 2019/2020

Zápisy budou probíhat v sobotu 6. 4. 2019 od 8 do 12 hodin. Náhradní termín bude v pondělí 8. 4. 2019 od 14 do 16 hodin.

Den otevřených dveří pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků proběhne ve středu 27. 3. 2019. Zúčastnit se můžete v době od 15.30 do 17.30 hodin. Umožníme Vám prohlédnout si naši školu v doprovodu učitelů, kteří Vám rádi odpovědí na Vaše případné dotazy. Můžete s sebou vzít i Vaše děti, máme pro ně připravené různé aktivity.

Pro klidný průběh samotného zápisů do 1. tříd je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě. Elektronická registrace bude spuštěna v úterý dne

26. 3. 2019 v 8.00 a ukončena v úterý 2. 4. 2019 v 15.00. Po zaregistrování Vám přijde na e-mail registrační číslo a přesný čas, kdy se uskuteční dne 6. 4. 2019 zápis Vašeho dítěte.

Podrobnější informace o postupu při provádění elektronické registrace budou zveřejněny na webových stránkách školy v polovině března.

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přednostní přijetí. Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce jej elektronicky zaregistruje a přijde na zápis v náhradním termínu (po předchozí telefonické nebo e-mailové omluvě z řádného termínu

na tel: 37 802 8763, nebo e-mailu: pestovama@zs31.pzen-edu.cz). Pro přijetí platí stejná kritéria jako při zápisu v řádném termínu.

            Odklady povinné školní docházky udělené na 31. ZŠ v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět elektronicky zaregistrovat a dostavit se k zápisu.

K samotnému zápisu se prosím dostavte s 10 minutovým předstihem. Zápis probíhá ve třídě formou rozhovoru s dítětem a různých hravých aktivit. Trvá cca 20 minut, zákonný zástupce je přítomen ve třídě společně s dítětem.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020, přineste s sebou k zápisu doporučení od pediatra a od psychologa (dokumenty pro pedagogicko-psychologické vyšetření si můžete stáhnout na webových stránkách školy pod odkazem „Pro budoucí prvňáky“).

Pro přijímání žáků do 1. tříd 31. ZŠ pro školní rok 2019/2020 platí zveřejněná kritéria. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve Školském obvodu Plzeň 1 (území městského obvodu Plzeň 1) než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků, kteří mají sourozence na 31. ZŠ).

Neveřejné losování proběhne dne 17. 4. 2019 od 15.30 hodin v budově 31. ZŠ. Losovat budou členové Školské rady za přítomnosti vedení školy. Školská rada je voleným orgánem složeným ze zástupců rodičů žáků, zástupců zřizovatele a zástupců pedagogických pracovníků školy. O průběhu losování bude pořízen protokol, který bude k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Výsledky losování budou zveřejněny ve čtvrtek 18. 4. 2019 vývěskou na hlavním vchodu školy a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly z elektronické registrace.

Seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly ve čtvrtek 18. 4. 2019 vývěskou na hlavním vchodu školy a na webových stránkách školy.

                                               Děkuji za pochopení a za spolupráci

V Plzni 11. 2. 2019  

Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka 31. ZŠ

 

vytisknout stránku
Design by SITMP