31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Škola pro 21. století – ŠVP 31. základní školy

Školní vzdělávací program:

Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy. Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů a individuálních potřeb žáků. Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se žáci budou cítit bezpečně.

Kompletní ŠVP naleznete v přiloženém souboru.

Vzdělávací program v jednotlivých ročnících naší školy pro školní rok 2018/2018:

1. stupeň

ŠVP pro ZV, ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VI. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VI. B

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VI. C

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VI. D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VII. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VII. B

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VII. C

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VII. D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VIII. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VIII. B

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

VIII. D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

IX. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

IX. B

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

IX. C

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP