31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III.

Koordinace dotačního projektu: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace, bližší informace o projektu Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III. naleznete zde.

 Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Integrovaného regionální operačního programu – ITI.

Reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092.

Cílem bylo zlepšení celkové úrovně výuky technických předmětů, cizích jazyků, digitálních dovedností a přírodovědných předmětů, zefektivnění edukačního procesu ve vztahu k žákům i pedagogům v návaznosti na schválené strategie MAP a ITI plzeňské metropolitní oblasti ve vybraných 19 ZŠ v Plzni. Součástí projektu byla realizace vnitřní konektivity ve školách (instalace WiFi z důvodu možnosti využití tabletů při výuce odborných předmětů). Vybavení lze využít v rámci mimoškolního vzdělávání žáků a studentů a ke spolupráci škol.

Projekt byl zaměřený na žáky, pedagogické pracovníky a osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace přispěla k vyřešení následujících problémů:

 • nedostatečná dostupnost a propustnost vzdělávání a zaměstnávání
 • nízká atraktivita technických a přírodovědných oborů
 • zastaralé formy výuky.

Podpořená vzdělávací zařízení: 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 7. ZŠ a MŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ, 13. ZŠ, 14. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, 17. ZŠ a MŠ, 22. ZŠ, 25. ZŠ, 26. ZŠ, 28. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ, Masarykova ZŠ, Bolevecká ZŠ, ZŠ a MŠ Božkov.

Realizované aktivity vycházely z šetření v rámci zpracování Strategického rámce MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň a z analýzy Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, naplňují v nich stanovené cíle.

S rozvojem nových technologií a jejich cenové dostupnosti rostou i požadavky na bezdrátovou konektivitu, kdy je možné využít pro výuku i zařízení, která vlastní žáci (mobilní telefony, tablety apod.). Z důvodu nutnosti zajištění využití tohoto nového trendu ve výuce došlo k rozšíření WiFi sítě za současného zabezpečení bezpečnostních protokolů průniku do vnitřní sítě.

Fyzická realizace projektu probíhala v období 05/2018 – 09/2018 v oblastech:

 1. Vybavení odborných učeben:

Počet nově vybavených odborných učeben: 95, náklady celkem 23,25 mil. Kč vč. DPH.

Z toho:

 • Sestavy LCD panelů s tabulovými křídly a pojezdy: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 15,55 mil. Kč vč. DPH
 • Tablety: v 11 ZŠ vybaveno 16 odborných učeben, hodnota zakázky 3,22 mil. Kč vč. DPH
 • Jazyková laboratoř: v 9 ZŠ vybaveno 9 odborných učeben, hodnota zakázky 2,69 mil. Kč vč. DPH
 • Počítače: v 17 ZŠ vybaveno 90 odborných učeben, hodnota zakázky 1,79 mil. Kč vč. DPH
 1. Zajištění vnitřní konektivity:
 • Instalace Wi-Fi: realizováno v 11 ZŠ, celkové náklady 9,02 mil. Kč vč. DPH

 

Celkové náklady na realizaci projektu:

 • Náklady celkem vč. DPH: 32,27 mil. Kč
 • Proplacená výše dotace IROP vč. DPH: 28,74 mil. Kč

Stanovená udržitelnost projektu v období 04/2019-04/2024 (5 let). 

 •         
vytisknout stránku
Design by SITMP