31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Chatakteristika školy

Škola je umístěna na největším plzeňském sídlišti Lochotín. Kromě sportovního zaměření je škola po úpravách bezbariérová a tím umožňuje vzdělávání a integraci tělesně postižených žáků. Tito žáci mají v případě potřeby k dispozici svého asistenta. Asistenti pomáhají žákům při sebeobsluze, přípravě na vyučování, přepravují je do speciálních učeben, doprovázejí je na odpolední kroužky a na mimoškolní akce (kina, divadla, exkurze, výlety, školy v přírodě). Ve škole byla pro tyto děti zřízena i speciálně vybavená učebna. Tělesně postižené žáky dopravuje každý den nízkopodlažní autobus.

Asistenti dále dopomáhají žákům se školním neúspěchem i učitelům ve třídách, při výuce, i při mimoškolních akcích.

V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Škola toleruje počáteční jazykové bariéry, takže se bez problémů zařadí do běžných tříd.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP