31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Výchovný poradce 31. ZŠ

Výchovná poradkyně pro 31. ZŠ

Mgr. Jitka Šteflová

kabinet přírodopisu (budova 2. stupně – přízemí)

telefon: 37 802 8770

email: steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019:

úterý 9:00 – 9:40 hodin, ostatní po domluvě.

Výchovné poradenství:

·        zajištění poradenské činnosti;

·        podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

·        metodická pomoc učitelům, žákům při řešení výchovných a výukových obtíží;

·        zajištění poradenské činnosti ve spolupráci se školním metodikem prevence, se speciálním a sociálním pedagogem.;

·        spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD.

Kariérové poradenství:

·        pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;

·        zajišťování aktuálního informačního materiálu;

·        přihlášky na SŠ, zápisové lístky – konzultace, administrativní poradenství;

·        exkurze do vybraných středních škol a firem v regionu;

·        spolupráce s IPS ÚP.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP