31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné
Přihlášení do aplikace Školní program

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

31. základní škola Plzeň

Vítáme Vás na stránkách 31. ZŠ v Plzni!

Naše škola zahájila provoz ve školním roce 1977/1978. Na 1. i 2. stupni vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro 21. století. Aktuální kapacita školy je 850 žáků.

Od svého počátku jsme se zaměřili na rozvoj sportovních aktivit žáků. V současné době máme na 1. stupni v každém ročníku jednu třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy na tři hodiny týdně. Na 2. stupni je v každém ročníku jedna sportovní třída. Její žáci mají čtyři hodiny tělesné výchovy týdně. Tradici mají na škole tyto sporty: gymnastika Team Gym a sportovní gymnastika, judo, házená, lední hokej a lehká atletika. Náš moderní sportovní areál a halu využívají nejen žáci školy, ale i četné sportovní kluby a veřejnost.

Umožňujeme také integraci tělesně postižených žáků do třídních kolektivů, škola je bezbariérová. Asistentky těmto žákům pomáhají o přestávkách i při vyučování.

Služby žákům poskytuje přímo v areálu také školní jídelna a školní družina. V odpoledních hodinách škola poskytuje zázemí četným zájmovým kroužkům, které vedou naši učitelé.

 
Změna registračního čísla pro přijetí do 1. ročníku

25. dubna 2019 7:58

Registrační číslo 125 odhlášeno z 31. ZŠ, místo něho postupuje číslo 129.

 
 
Výsledky losování Školské rady ze dne 17. 4. 2019

17. dubna 2019 19:01

Registrační čísla splňující jednotlivá kritéria pro přijetí:Sourozenec na 31. ZŠ, místo trv. pobytu v MO Plzeň 1: CELKEM 48 – nebyla losována, přijati:2       …

 

Přečteno: 542

 
Školní gymnastický dvojboj tříčlenných družstev dívek 2. stupně

16. dubna 2019 12:35

Ve středu 27. března 2019 jsme se mohli radovat z krásných gymnastických sestav našich žákyň z 2. stupně. Závodilo se na 2 gymnastických nářadích…

 
 
Informace k vydávání přihlášek a zápisových lístků

15. dubna 2019 10:00

 Zákonní zástupci žáků 9. a 8. ročníků a uchazečů o víceletá gymnázia budou mít připraveny vyplněné zápisové lístky v kanceláři…

 

Přečteno: 2310

Design by SITMP